obey-robots.txt
Disclaimer & AVG & Forum regels
Disclaimer
 • This site is in the Dutch language.
 • Its main purpose is to provide a platform for our archery club.
 • If you think content is unjust, please inform me and the content will be adjusted.
 • Use contact in Navigation Panel.


 • De forum beheerder streeft ernaar om een vriendelijke omgeving te creren voor gebruikers en gasten.
 • En verzoekt een ieder zich te houden aan correcte omgangsvormen.
 • Door het online karakter en de grote hoeveelheid informatie op dit Forum is het voor de crew niet altijd mogelijk om in te grijpen bij eventuele onjuiste of juridisch niet aanvaardbare zaken. Neem contact met ons op als u meent iets dergelijks geconstateerd te hebben, zodat wij dit indien nodig kunnen herstellen.


 • De informatie op deze website mag met bronvermelding en zonder winstoogmerk door derden gebruikt worden.
 • Maar de forum beheerder garandeert niet dat de informatie geldig en betrouwbaar is.
 • Daarom kunnen er geen rechten ontleend worden aan de gevonden informatie of aan eventuele geleden schade als gevolg hiervan.


AVG
 • Neem contact met de Sagitta et Arcus beheerders op als u uw account wilt laten verwijderen.
 • Via profiel wijzigen kunt u uw eigen gegevens aanpassen.
 • Sagitta et Arcus crew bestaat uit vrijwilligers.
 • Sagitta et Arcus is een forum voor de leden en het bestuur.
 • Sagitta et Arcus biedt middels haar website https://www.sagittaetarcus.nl de mogelijkheid voor leden om met elkaar te communiceren.
 • Het gebruik van de Sagitta et Arcus website https://www.sagittaetarcus.nl en het lidmaatschap van de website is kosteloos.
 • Als lid van deze website gaat u er mee akkoord dat u notificatie berichten ontvangt. U kunt dit echter zelf wel uitzetten.
 • Sagitta et Arcus respecteert uw privacy; de door u verstrekte gegevens zijn enkel nodig voor het inloggen op deze site. Ze worden niet aan derden verstrekt en niet langer bewaard dan nodig is voor deze functie.

Forum regels
 • Leden van Sagitta et Arcus publiceren geen privacy gevoelige gegevens van leden, crew of wie dan ook zonder hun uitdrukkelijke toestemming.
 • Leden van Sagitta et Arcus onthouden zich van krachttermen, schuttingtaal of andere grievende/beledigende woorden of teksten op het forum.
 • Leden van Sagitta et Arcus misbruiken het forum niet voor hun SPAM doeleinden.
 • Leden van Sagitta et Arcus houden zich aan de Nettiquette. (dubbelposten/hoofdlettergebruik/leesbare teksten).
 • DeCrew mag ten alle tijde ingrijpen als bovenstaande forum regels niet opgevolgd worden door n of meerdere leden.
 • Er kan een waarschuwing of een tijdelijke ban worden gegeven. Bij herhaling kan een permanente ban opgelegd worden of kan uw account verwijderd worden.
 • De Crew kan uw account verwijderen als mocht blijken dat uw e-mail adres niet (meer) juist is.