obey-robots.txt
Vertrouwenspunt sport
HandboogSportVoor alle sporters en hun omgeving heeft NOC*NSF in samenspraak met de sportbonden het Vertrouwenspunt Sport opgezet. Want naast alle positieve kanten, heeft sport ook een keerzijde. Het gaat dan over afwijkingen van de regels, waarden en normen in de sport. Afwijkingen op het gebied van doping, matchfixing en seksuele intimidatie die de Olympische kernwaarden van respect, vriendschap en fair play aantasten.
Daarom heeft NOC*NSF een Vertrouwenspunt in het leven geroepen. Hier kan je vragen stellen of meldingen doen over zaken die mogelijk in strijd zijn met de regels, waarden en normen in de sport. Dat kunnen persoonlijke dilemma’s of vervelende ervaringen zijn, maar je kunt er ook terecht wanneer je grensoverschrijdend gedrag van anderen wilt melden. In een vertrouwelijk gesprek met een vertrouwenspersoon of adviseur bespreek je wat je dwars zit en welke stappen je zou kunnen zetten om het aan te pakken. Je houdt zelf altijd de regie op wat er met je verhaal gedaan wordt.
Vertrouwenscontactpersoon NHB
José Bruntink (073 – 52 10101 of josebruntink@handboogsport.nl)  is de vertrouwenscontactpersoon (VCP) bij de NHB. VCP-ers van een vereniging kunnen zich te allen tijde rechtstreeks tot haar wenden met vragen of opmerkingen die gaan over ongewenst gedrag. Tevens biedt zij ondersteuning aan VCP’ers bij verenigingen om te sparren over de situaties waar zij in hun functie bij de vereniging tegenaan lopen. Vanzelfsprekend zal je contact met haar vertrouwelijk zijn.
Vertrouwenscontactpersoon Rayon
Inmiddels zijn er binnen enkele rayons ook VCP-ers opgeleid. De contactinformatie zal op korte termijn beschikbaar komen op de Rayonpagina's
 


Bron: NHB
No Comments have been Posted.
Post Comment
Please Login to Post a Comment.
Ratings
Rating is available to Members only.

Please login or register to vote.

No Ratings have been Posted.