obey-robots.txt
Web Links: Algemene Informatie
Tekenradar.nl
Tekenradar.nl heeft als doel:

Mensen actuele informatie geven over het verwachte activiteitsniveau van nimfen in Nederland. We verwachten dat met deze informatie meer mensen actief aan preventie zullen doen.
De kennis vergroten over hoe vaak en onder welke omstandigheden een tekenbeet of erythema migrans(?) leidt tot (ernstige) klachten door de ziekte van Lyme, en hoe vaak aanhoudende klachten ontstaan.
Bepalen wat voorspellende risicofactoren zijn voor het oplopen van een tekenbeet en voor het ontwikkelen van acute en/of aanhoudende klachten.
De impact van de ziekte van Lyme meten op zorggebruik, ziekteverzuim en kwaliteit van leven.
Mensen attenderen op (de toename van) het aantal ziekte van Lyme gevallen in Nederland zodat men zich bewuster is van de risico’s.
Mensen informatie geven over teken en de ziekte van Lyme.
Actief en frequent communiceren van de resultaten van Tekenradar.nl naar het brede publiek en specifieke doelgroepen.
Date Added: 06 Apr 2014 Visits: 431